www.rounderfilms.no


Første Filmprosjekt til Torsken Kommune

Vårt første filmprosjekt går til Torsken kommune, der vi har fått i oppdrag å lage presentasjonsfilm for kommunen.
Arbeidet med planleggingen er godt i gang og filmen skal være ferdigstillt i oktober 2010
Tilbake